Inktvergelijker.nl - Disclaimer

Algemeen

INKTVERGELIJKER.NL

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.inktvergelijker.nl. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Vergelijk Media B.V.
Door gebruik te maken van de INKTVERGELIJKER.NL website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

INKTVERGELIJKER.NL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is daarom raadzaam deze voorwaarden regelmatig te lezen. Belangrijke wijzigingen worden eveneens op de INKTVERGELIJKER.NL gepubliceerd.

Online aankopen via INKTVERGELIJKER.NL

INKTVERGELIJKER.NL verkoopt zelf géén producten, de website beperkt zich tot het weergeven van webwinkels met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende winkel. INKTVERGELIJKER.NL is geen partij bij de te sluiten overeenkomst en daarom niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder doch niet beperkt tot schade die is toegebracht aan de door de u bestelde goederen tijdens en/of na de verzending.

Reviews door consumenten

Op INKTVERGELIJKER.NL geven consumenten reviews over de kwaliteit van producten en de uitvoering van een bestelling door webwinkels. Aan de reviews van consumenten zijn geen rechten te ontlenen. De reviews zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een webwinkel gemaakt zou kunnen worden.

Websites van derden

Op INKTVERGELIJKER.NL staan links opgenomen naar diverse webwinkels. INKTVERGELIJKER.NL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webwinkels. Heeft u vragen over een website dan kunt u het beste direct contact opnemen met de desbetreffende webwinkel.

Op de websites van derden zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Foutieve informatie

INKTVERGELIJKER.NL toont producten van verschillende webwinkels en houdt de wijzigingen van de webwinkels zo goed mogelijk bij.

Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webwinkels, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webwinkels dit niet tijdig doorgeven aan INKTVERGELIJKER.NL. Bij de aankoop van een product dient u de website van de webwinkel aan te houden als de bron.

INKTVERGELIJKER.NL is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webwinkels hebben aangebracht.

Problemen

Mochten er problemen voort komen uit de dienstverlening van INKTVERGELIJKER.NL dan zal INKTVERGELIJKER.NL al haar inspanningen verrichten om deze zo goed mogelijk op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de INKTVERGELIJKER.NL site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Vergelijk Media B.V.

De website van INKTVERGELIJKER.NL is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vergelijk Media B.V..

De website van INKTVERGELIJKER.NL mag op geen enkele onrechtmatige wijze gebruikt worden, of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan INKTVERGELIJKER.NL, zulks ter beoordeling van Vergelijk Media B.V.